1. GEEN ARMOEDE

Interimage zet zich in m.b.t. de strijd tegen armoede! Alle arbeidskrachten worden tegen een eerlijke prijs betaald zonder onderbetaling. Wereldwijd leven er veel mensen in armoede door de extreem lage lonen, Interimage zegt hier NEE tegen. Interimage doet hier niet aan mee en werkt alleen met goed betaald personeel. Alle goederen komen uit fabrieken waar met een eerlijke prijs gewerkt wordt en iedereen eerlijk betaald krijgt.




7. BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Interimage zet zich in voor duurzame en schone energie. Alle energie die de organisatie verbruikt is op Nederlandse bodem verwekt. De energie waar Interimage gebruik van maakt is opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Groene stroom is de toekomst waar Interimage op voort wil borduren. Interimage draagt graag bij aan duurzame en schone energie.



3. GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Bij Interimage staat de gezondheid en welzijn van het personeel hoog in het vaandel. Wij zijn er zeker van dat al ons personeel in goede veilige werkomstandigheden werkt. Al onze producten worden op het bestaan van veilige werkplekken geproduceerd.




8. EERLIJKE ECONOMISCHE GROEI

In veel landen heerst er grote armoede. Een baan hebben wil nog niet zeggen dat men niet in armoede leeft. De werkomstandigheden binnen de fabrieken waar deze mensen werken zijn vaak enorm slecht en er heerst een grote werkdruk tegenover een lage betaling. Bij Interimage doen wij er alles aan om hier niet aan mee te doen, alles wat geproduceerd wordt gaat eerst door onze kwaliteitscontrole heen. Alle fabrieken voldoen daarom aan onze “Code of Ethics”. Als organisatie hanteren wij zeer strenge basisprincipes waar de producent zich aan moet houden en aan moet voldoen. Interimage zet zich in voor goede werk omstandigheden en steunt hiermee de economische groei van de lageloonlanden.


 

 

12. VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Bij de productie van de goederen van Interimage wordt duurzaam omgegaan met de grondstoffen. Alle producten worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd zodat er weinig reststoffen over blijven. Al het afval wordt netjes gescheiden en afgevoerd of wordt gebruikt voor hergebruik. Het streven van Interimage is om de gehele keten van leverancier tot aan consument zo bewust mogelijk te maken en zo verspilling en onnodige uitstoot tegen te gaan. Bij Interimage zijn we ervan overtuigd dat wij ons in moeten zetten om een verantwoord duurzaam productieproces te waarborgen.