Met enthousiasme delen kunnen wij kenbaar maken dat Interimage wederom haar commitment aan de UN Global Compact goals heeft afgelegd.  Een vrijwillig leiderschapsplatform voor de ontwikkeling, implementatie en openbaarmaking van verantwoorde bedrijfspraktijken.

Het UN Global Compact is een oproep aan bedrijven overal om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, en om actie te ondernemen ter ondersteuning van VN-doelen en -kwesties die zijn vervat in de Sustainable Development Goals (SDG’s).

EVEN ALLES OP EEN RIJTJE:

GELANCEERD IN 2000

GROOTSTE DUURZAAMHEIDSINITIATIEF TER WERELD

MEER DAN 9.500 BEDRIJVEN EN 3.000 ONDERTEKENAARS

MEER DAN 160 LANDEN

MEER DAN 70 LOKALE NETWERKEN


SAMEN ZIJN WE STERKER.

Door te participeren als bedrijf in het grootste duurzaamheidsinitiatief wereldwijd, hopen wij u en anderen aan te moedigen ons te volgen. Samen kunnen we een daadwerkelijke verandering bewerkstelligen.  In samenwerking met het UN Global Compact-initiatief  zorgen we voor transparantie en nemen wij wederom de stap van ‘imagine naar create’. Van praten en denken over hetgeen mogelijk is, naar een bijdrage leveren. Kortom: de kloof tussen ambitie en actie dichten.DE 10 PRINCIPES.MENSENRECHTEN

  1. Bedrijven moeten de bescherming van internationaal uitgeroepen mensenrechten ondersteunen en respecteren;

  2. Zorg ervoor dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

ARBEID

  1. Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;

  2. Het uitbannen van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid;

  3. De effectieve afschaffing van kinderarbeid;

  4. Afschaffing van discriminatie in arbeid en beroep.

MILEU

  1. Bedrijven moeten een voorzorg aanpak van milieu-uitdagingen ondersteunen;

  2. initiatieven ondernemen om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;

  3. Stimuleer de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

ANTICORRUPTIE

  1. Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.