DUURZAAMHEID & MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN

Interimage beschikt over de Ecovadis Gold status. Ecovadis is een classificatie voor leveranciers die verantwoord bezig zijn met MVO en duurzaamheid. De Goldmember status is behaald met 98% score t.o.v. van promotionele concurrentie die wereldwijd aangesloten is bij Ecovadis.
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Interimage heeft sinds maart 2018 een CSR-team opgericht dat verantwoordelijk is voor het implementeren van beleid, het uitvoeren van controles, het zoeken naar voortdurende verbetering en het houden van een open sociale dialoog met stakeholders voor duurzaamheid binnen Interimage B.V. De drie MVO-aspecten economisch, sociaal en milieu worden in alle beslissingen die Interimage maakt als organisatie beoordeeld en getoetst door het CSR-team.


CODE OF ETHICS

Interimage hanteert uiteraard de MVO-principes van het UN-Global compact na en heeft aansluitend haar eigen Code of Ethics. Download nu onze of Code of Ethics.


KWALITEITSCONTROLE TER PLAATSE VAN PRODUCTIE

Inspectie voorafgaand, gedurende en na het productieproces is wat Interimage doet om een verantwoorde productie te waarborgen. Zowel de voor- als achterkant van onze productie moet een positieve bijdrage leveren aan onze wereld. Gedurende de controles die plaatsvinden worden fabrieken gecontroleerd op kwaliteit, inrichting van processen, arbeidsomstandigheden en MVO-richtlijnen. Met een rechtstreekse controle in de fabriek kunnen wij in tegenstelling tot andere leveranciers, daadwerkelijk waarborgen dat de ontvangen samples door u als klant daadwerkelijk matchen met de uiteindelijk geleverde goederen en dat deze op een verantwoorde wijze tot stand is gekomen.  De kwaliteitscontrole komt tot stand door een minimale ondergrens van niveau 2 m.b.t. de AQL ‘Military standard’ conformerend aan de bijbehorend richtlijnen.HOE MAAKT INTERIMAGE HET VERSCHIL? Wat Interimage onderscheidt is het hebben eigen kwaliteitscontroleurs ter plaatse van productie. Interimage is de organisatie op de Nederlandse die dit kan verwezenlijken en hierdoor ook daadwerkelijk kan aangeven hoe de situatie in de fabriek eruit ziet. Hoe vaak krijgt u een foto van de productie?


SMETA4-PILLAR CERTIFIED FACTORY

Interimage werkt uitsluitend samen met fabrieken die SMETA4 pillar 4.0 gecertificeerd zijn. SMETA is de norm om ethische handel te waarborgen. Zij voeren audits over 4 pijlers: 1. arbeidsnormen, 2. gezondheid en veiligheid, 3. milieu en 4. zakelijke ethiek. SMETA is de meest gebruikte ethische en maatschappelijke norm ter wereld. Dit is waar Interimage zich op een cruciaal vlak weet te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Mede hierdoor is Interimage de partner van grote A-merken in Nederland en staat Interimage ervoor om als betrouwbare basis te dienen voor haar klanten.


 


HOE WERKT EEN SMETA AUDIT

Een onafhankelijke derde partij zal optreden een SMETA-audit uit te voeren en zijn processen, documentatie en systemen, tegen het ethische handels Initiatief (ETI) Basiscode en lokale wetten aan te houden. Een audit is bedoeld om werknemers te helpen en te beschermen tegen onveilige arbeidsomstandigheden, overwerk, discriminatie, lage lonen en gedwongen arbeidsomstandigheden, en is gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeid Organisatie (ILO). Door deze audit uit te voeren, wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat fabrieken hun medewerkers in ieder geval het minimumloon gaan betalen maar ook dat overuren worden erkend en uitbetaald. Kortom: verandering begint aan het begin, en niet halverwege de keten.

Waarom doen we dit, en waarom gaan we hierin tot het uiterste?

  • Het helpt het stoppen van productie in landen waarvan ethisch verantwoorde handel niet gewaarborgd kan worden door een gebrek aan transparantie;
  • Het stopt de toevoer van verkeerde gelden, zo komt de afvoer van het probleem komt tot stand;
  • Wanneer Interimage zaken doet in het buitenland, doet Interimage dat op een verantwoorde manier: met zorg voor mensen, grondstoffen, het milieu en de directe omgeving;
  • Om naar buiten treden middels het UN Global Compact om gezamenlijk het verschil te maken.


 


STICHTING MVO-REGISTER

Het MVO-register helpt om de MVO prestatie zichtbaar en transparant te maken. Jaarlijks vindt er een (her)toetsing plaats. Dit zorgt ervoor dat Interimage gestructureerd haar MVO-prestatie kan verbeteren.


SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS.

De SDG’s van de VN zijn voor Interimage belangrijk om gezamenlijk een betere wereld te creëren. Interimage zet zich in tegen armoede! Alle arbeidskrachten die Interimage in haar keten treft worden tegen een eerlijke prijs betaald zonder onderbetaling. Daarom komen alle goederen uit fabrieken waar met een eerlijke prijs gewerkt wordt en iedereen eerlijk betaald krijgt.

Interimage zet zich in voor duurzame en schone energie. Alle energie die de organisatie verbruikt is op Nederlandse bodem verwekt.  De energie waar Interimage gebruik van maakt is opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Groene stroom is de toekomst waar Interimage op voort wil borduren. Interimage draagt graag bij aan duurzame en schone energie. In 2020 heeft de organisatie mede ervoor gezorgd dat haar huisvesting en wagenpark fors verduurzaamd is waardoor het bedrijfspand bijv. zonder gas verwarmd kan worden. Bij de productie van de goederen van Interimage wordt duurzaam omgegaan met de grondstoffen. Alle producten worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd zodat er weinig reststoffen over blijven. Al het afval wordt netjes gescheiden en afgevoerd of wordt gebruikt voor hergebruik. Het streven van Interimage is om de gehele keten van leverancier tot aan consument zo bewust mogelijk te maken en zo verspilling en onnodige uitstoot tegen te gaan. Bij Interimage zijn we ervan overtuigd dat wij ons in moeten zetten om een verantwoord duurzaam productieproces te waarborgen.