CO2
REDUCTIE.

De urgentie van het acteren op klimaatverandering wordt steeds groter. Ook bij overheden wordt dit een steeds belangrijker onderwerp. Zo heeft Zuid-Afrika als één van de eerste landen een carbon taks geïntroduceerd. Belasting op CO2 is ook in Nederland een terugkomend onderwerp van gesprek. Deze ontwikkelingen wijzen erop dat er op enig moment daadwerkelijk een prijs komt te hangen aan het uitstoten van CO2. In dat geval is het verstandig om te weten waar binnen uw bedrijf en waar in uw keten de CO2-emissies vandaan komen.

Ook is het verstandig om na te gaan denken over de maatregelen die u kunt treffen om reducties van uw CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Wellicht zijn er eenvoudige mogelijkheden tot energiebesparing of kunt u een beleid formuleren waarin uw wagenpark steeds meer bestaat uit elektrische voertuigen. Door met reductie aan de slag te gaan zorgt u ervoor dat u deze emissies voor de toekomst niet hoeft te compenseren en bent u een potentieel bedrijfsrisico preventief aan het beheersen. Het begint hoe dan ook bij bewustwording.
HET BEGINT BIJ
BEWUSTWORDING

CO2 VOETAFDRUK.

Ook bij Interimage houden wij in de gaten in hoeverre wij onze klimaatdoelen realiseren. In lijn met doelstellingen van het Klimaatakkoord trachten ook wij onze CO2-uitstoot te reduceren. Wij hebben inzicht verkregen door een voetprint te laten opstellen door Climate Neutral Group. Dit is voor ons een eerste stap en vanuit dit inzicht gaan we aan de slag met nieuwe doelen, reductiemaatregelen en het realiseren van implementaties. Onze CO2-voetafdruk is een algemene voetafdruk van Interimage en is opgesteld op basis van een algemene lijst van emissies en meetonderwerpen, in lijn met het Green House Gas (GHG) protocol; de internationale standaard die voorschrijft hoe een CO2-inventarisatie gemaakt dient te worden.